Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18841
Nhan đề: Một số biểu hiện tha hóa quyền lực thường gặp trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp
Tác giả: Mai Trực
Từ khoá: Một số biểu hiện tha hóa quyền lực
Trong lĩnh vực lập pháp
Hành pháp
Tư pháp
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.26-30,34
Tóm tắt: Qua thực tiễn và qua nhận diện các hành vi tha hoá quyền lực trong một số lĩnh vực, cho thấy có nhiều biểu hiện tha hoá quyền lực, nhưng trong ngôn ngữ thông thường và thực tiễn, người ta thường nhắc đến ba loại hành vi thể hiện sự tha hoá quyền lực dễ nhận biết nhất là lộng quyền, lạm quyền, lợi dụng quyền lực trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18841
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.95 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.