Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18842
Nhan đề: Những hạn chế, bất cập và giải pháp hoàn thiện phương pháp thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra
Tác giả: Trần, Đình Đồng
Từ khoá: Những hạn chế
Bất cập
Giải pháp hoàn thiện
Phương pháp thẩm tra
Xác minh trong công tác kiểm tra
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.31-34
Tóm tắt: Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là việc chủ thể kiểm tra, giám sát tiến hành các hoạt động, tìm kiếm, phát hiện, thu thập, xem xét, tra cứu, phân tích thông tin, tài liệu, hiện vật đã thu thập được, thẩm định, đánh giá và sử dụng những chứng cứ liên quan đến vụ việc kiểm tra, giám sát; phân tích, so sánh mối liên hệ và sự phù hợp giữa các chứng cứ với nhau và với vụ việc kiểm tra, giám sát theo các nguyên tắc, phương pháp công tác đáng để tìm ra sự thật, chỉ đúng bản chất các thông tin, tài liệu, chứng cứ đó nhằm chứng minh đối tượng được kiểm tra, giám sát có hay không có khuyết điểm hoặc vi phạm, giúp cho việc xem xét, kết luận, quyết định xử lý bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18842
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.89 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.