Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18842
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Đình Đồng-
dc.date.accessioned2019-12-03T09:05:00Z-
dc.date.available2019-12-03T09:05:00Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18842-
dc.description.abstractThẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là việc chủ thể kiểm tra, giám sát tiến hành các hoạt động, tìm kiếm, phát hiện, thu thập, xem xét, tra cứu, phân tích thông tin, tài liệu, hiện vật đã thu thập được, thẩm định, đánh giá và sử dụng những chứng cứ liên quan đến vụ việc kiểm tra, giám sát; phân tích, so sánh mối liên hệ và sự phù hợp giữa các chứng cứ với nhau và với vụ việc kiểm tra, giám sát theo các nguyên tắc, phương pháp công tác đáng để tìm ra sự thật, chỉ đúng bản chất các thông tin, tài liệu, chứng cứ đó nhằm chứng minh đối tượng được kiểm tra, giám sát có hay không có khuyết điểm hoặc vi phạm, giúp cho việc xem xét, kết luận, quyết định xử lý bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.31-34-
dc.subjectNhững hạn chếvi_VN
dc.subjectBất cậpvi_VN
dc.subjectGiải pháp hoàn thiệnvi_VN
dc.subjectPhương pháp thẩm travi_VN
dc.subjectXác minh trong công tác kiểm travi_VN
dc.titleNhững hạn chế, bất cập và giải pháp hoàn thiện phương pháp thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm travi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.