Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18843
Nhan đề: Kiểm soát quyền lực trong kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm về công tác cán bộ
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Kiểm soát quyền lực trong kiểm tra
Giám sát
Xử lý vi phạm
Công tác cán bộ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.35-40
Tóm tắt: Quyền lực là khả năng tác động, chi phối của một chủ thể đối với một đối tượng nhất định, buộc hành vi của đối tượng phải tuân thủ, phụ thuộc vào ý chí của chủ thể. Về biểu hiện, đó là hệ thống thẩm quyền của các tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ. Kiểm soát quyền lực là tất yếu khách quan đối với bất cứ tổ chức và chức danh nào trong hệ thống chính trị. Thực tế cho thấy, quyền lực càng cao, càng tuyệt đối, nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến sự tha hoá.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18843
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.72 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.