Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18843
Title: Kiểm soát quyền lực trong kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm về công tác cán bộ
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Kiểm soát quyền lực trong kiểm tra
Giám sát
Xử lý vi phạm
Công tác cán bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.35-40
Abstract: Quyền lực là khả năng tác động, chi phối của một chủ thể đối với một đối tượng nhất định, buộc hành vi của đối tượng phải tuân thủ, phụ thuộc vào ý chí của chủ thể. Về biểu hiện, đó là hệ thống thẩm quyền của các tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ. Kiểm soát quyền lực là tất yếu khách quan đối với bất cứ tổ chức và chức danh nào trong hệ thống chính trị. Thực tế cho thấy, quyền lực càng cao, càng tuyệt đối, nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến sự tha hoá.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18843
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.120.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.