Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18846
Title: Cấp ủy ở đâu?
Authors: Vũ Lân
Keywords: Cấp ủy ở đâu?
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.43-45
Abstract: Khi các phương tiện thông tin đại chúng công bố kết luận tại kỳ họp 34 của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, trong đó có nội dung quyết định kỷ luật và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật một số cấp ủy đảng, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý bộ, ngành, địa phương, thì người viết bài này đang có mặt tại một làng vùng xa ở cuối tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ. Không ngờ rằng, ở vùng sâu, vùng xa thành phố, thị trấn này, không chỉ những cán bộ, đảng viên quan tâm đến những vấn đề thời sự chính trị nước nhà mà rất nhiều dân thường cũng háo hức theo dõi, nghe ngóng mỗi khi Thông báo của UBKT Trung ương được phát ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18846
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.