Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18846
Nhan đề: Cấp ủy ở đâu?
Tác giả: Vũ Lân
Từ khoá: Cấp ủy ở đâu?
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.43-45
Tóm tắt: Khi các phương tiện thông tin đại chúng công bố kết luận tại kỳ họp 34 của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, trong đó có nội dung quyết định kỷ luật và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật một số cấp ủy đảng, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý bộ, ngành, địa phương, thì người viết bài này đang có mặt tại một làng vùng xa ở cuối tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ. Không ngờ rằng, ở vùng sâu, vùng xa thành phố, thị trấn này, không chỉ những cán bộ, đảng viên quan tâm đến những vấn đề thời sự chính trị nước nhà mà rất nhiều dân thường cũng háo hức theo dõi, nghe ngóng mỗi khi Thông báo của UBKT Trung ương được phát ra.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18846
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.49 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.