Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18848
Title: Thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát giữa UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình với UBKT các huyện ủy, thành ủy
Authors: Quách, Đăng Phú
Keywords: Thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra
Giám sát
UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình
UBKT các huyện ủy
Thành ủy
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.51-52,56
Abstract: Thực hiện Quy định số 30, ngày 26-07-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng; Quy định số 59, ngày 22-12-2016 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình đã chủ trì phối hợp với UBKT các huyện ủy, thành ủy, xây dựng quy chế phối hợp, đồng thời tham mưu giúp Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với BTV các huyện ủy, thành ủy, xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm, đối với đảng viên và tổ chức đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18848
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.