Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18851
Title: Tâm huyết với nghề
Authors: Lương Đức
Keywords: Tâm huyết với nghề
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.57-58
Abstract: Ấn tượng khi tiếp xúc, trao đổi với anh Trần Văn Nhỏ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang là sự gần gũi, tình cảm, nhưng trong công việc anh là một cán bộ kiểm tra nghiêm minh, đầy trách nhiệm và tâm huyết với nghề.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18851
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.