Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18853
Title: Qua giám sát phát hiện và xử lý vi phạm
Authors: Hữu Đức
Keywords: Qua giám sát phát hiện
Xử lý vi phạm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.61-62,69
Abstract: Qua kết quả giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đối với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đắk Nông đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế: Chất lượng xét xử án hình sự chưa cao, việc áp dụng pháp luật về tội danh, mức hình phạt, cho hưởng án treo có trường hợp còn nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo gây ra đối với xã hội; vẫn còn án hủy, sửa do lối chủ quan của Thẩm phán; số án Viện Kiểm sát nhân dân kháng nghị và được chấp nhận kháng nghị chưa giảm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18853
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.