Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18856
Title: Chiến lợi phẩm và kho vật vụ án không phải là của để đánh tráo và chiếm đoạt
Authors: Thạch, Thiết Hà
Keywords: Chiến lợi phẩm
Kho vật vụ án
Không phải là của
Để đánh tráo
Chiếm đoạt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.71-73
Abstract: Cả hai vụ án có chung một điểm là những người có chức trách đã lợi dụng cương vị được giao để tham ô của công bằng các hình thức khác nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18856
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.