Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18856
Nhan đề: Chiến lợi phẩm và kho vật vụ án không phải là của để đánh tráo và chiếm đoạt
Tác giả: Thạch, Thiết Hà
Từ khoá: Chiến lợi phẩm
Kho vật vụ án
Không phải là của
Để đánh tráo
Chiếm đoạt
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.71-73
Tóm tắt: Cả hai vụ án có chung một điểm là những người có chức trách đã lợi dụng cương vị được giao để tham ô của công bằng các hình thức khác nhau.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18856
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.43 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.