Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18858
Title: Đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Thị Oanh
Trần, Thị Vân Anh
Keywords: Đánh giá hiệu quả hoạt động
Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Tỉnh Thái Nguyên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 540 .- Tr.97-99
Abstract: Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên được thành lập và đi vào hoạt động chính thức từ tháng 8 năm 2010, hoạt động của Quỹ hỗ trợ đã đem lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Thái Nguyên nói chung và các HTX, Tổ hợp tác (THT) nói riêng. Trong lúc các HTX, THT tiếp cận vốn vay của các ngân hàng thương mại còn khó khăn, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại không ổn định, thì việc Quỹ cho các HTX, THT, các tổ chức kinh tế tập thể vay kịp thời với lãi suất ưu đãi đã giúp cho các HTX, THT giảm đi những khó khăn về vốn đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, mở rộng thị trường, cải tiến sản phẩm mới, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập cho thành viên HTX/THT, người lao động khu vực nông thôn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18858
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.77 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.