Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18859
Title: Những khó khăn trong giảng dạy ngôn ngữ Italia tại Malaysia và một số giải pháp đề xuất
Authors: Coluzzi, Paolo
Keywords: Sự yêu thích
Tiếng Italia
Malaysia
Tài liệu giảng dạy
Động lực
Website
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Ngoại ngữ;Số 54 .- Tr.86-92
Abstract: Bài viết đưa ra một số nhận xét của tác giả với kinh nghiệm 10 năm giảng dạy tiếng Italia ở Đông Nam Á (Brunei và Malaysia). Đặc biệt tác giả tập trung nhận xét ba khía cạnh chính: 1) thiếu tài liệu học tập dành cho đối tượng người học Châu Á, đặc biệt khi học viên nói nhiều ngôn ngữ khác nhau với cấu trúc đơn giản hơn tiếng Italia; 2) thiếu các cơ hội để sử dụng ngôn ngữ; 3) tầm quan trọng của động lực mạnh mẽ trong việc học một ngôn ngữ có thể giúp vượt qua những khó khăn vốn có. Sau khi giới thiệu chung về ngôn ngữ tiếng Italia tại Malaysia, bài viết xem xét ba điểm nêu trên, đồng thời đưa ra ý kiến cá nhân về những điều có thể làm để cải thiện hiệu suất của người học tiếng Italia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18859
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.