Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18860
Title: Phân tích đặc điểm ngữ âm của sinh viên Châu Á - Đề xuất giải pháp giảng dạy tại môi trường tiếng Italia như một ngoại ngữ và như ngoại ngữ thứ hai
Authors: Bassani, Giorgia
Keywords: Học viên Việt Nam
Siêu nhận thức
Học viên Châu Á
Khó khăn về ngữ âm
Tiếng Italia
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 54 .- Tr.93-104
Abstract: Những chủ đề được đề cập trong bài viết này là kết quả thu được từ quá trình quan sát trực tiếp và kinh nghiệm giảng dạy trong môi trường tiếng Italia (L2) và môi trường tiếng nước ngoài (LS). Mục tiêu của bài viết là cung cấp cho giảng viên ngôn ngữ Italia những công cụ để thiết kế các hoạt động về ngữ âm, từ đó giúp hoạt động giảng dạy hiệu quả hơn. Bài viết giới thiệu toàn cảnh những khó khăn chính về ngữ âm của học viên Việt Nam. Sau đó bài viết tập trung vào tầm quan trọng của siêu nhận thức trong việc giảng dạy ngôn ngữ cho người học Việt Nam. Cuối cùng, bài viết mô tả về một số khó khăn phổ biến về ngữ âm của học viên Châu Á (Việt Nam, Trung Quốc và Myanmar).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18860
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.77 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.