Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18860
Nhan đề: Phân tích đặc điểm ngữ âm của sinh viên Châu Á - Đề xuất giải pháp giảng dạy tại môi trường tiếng Italia như một ngoại ngữ và như ngoại ngữ thứ hai
Tác giả: Bassani, Giorgia
Từ khoá: Học viên Việt Nam
Siêu nhận thức
Học viên Châu Á
Khó khăn về ngữ âm
Tiếng Italia
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 54 .- Tr.93-104
Tóm tắt: Những chủ đề được đề cập trong bài viết này là kết quả thu được từ quá trình quan sát trực tiếp và kinh nghiệm giảng dạy trong môi trường tiếng Italia (L2) và môi trường tiếng nước ngoài (LS). Mục tiêu của bài viết là cung cấp cho giảng viên ngôn ngữ Italia những công cụ để thiết kế các hoạt động về ngữ âm, từ đó giúp hoạt động giảng dạy hiệu quả hơn. Bài viết giới thiệu toàn cảnh những khó khăn chính về ngữ âm của học viên Việt Nam. Sau đó bài viết tập trung vào tầm quan trọng của siêu nhận thức trong việc giảng dạy ngôn ngữ cho người học Việt Nam. Cuối cùng, bài viết mô tả về một số khó khăn phổ biến về ngữ âm của học viên Châu Á (Việt Nam, Trung Quốc và Myanmar).
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18860
ISSN: 1859-2503
Bộ sưu tập: Khoa học Ngoại ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.77 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.