Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1887
Title: Chất béo tốt & xấu
Authors: Ngô, Văn Tuấn
Keywords: Chất béo
Tốt
Xấu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 595 .- Tr.26
Abstract: Chất béo từ thực phẩm được chia làm hai loại: mỡ động vật (thể rắn) và dầu thực vật (thể lỏng). Bài viết phân tích những loại acid béo no và không no, acid béo chuyển hóa có trong thực phẩm để chọn lọc thức ăn phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1887
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_927.42 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.