Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18887
Title: Sử dụng một số thí nghiệm tự tạo trong dạy học phần Nhiệt Học và Nhiệt Động Lực Học
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Huỳnh, Thanh Tần
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn giới thiệu về thí nghiệm trong dạy học Vật lí, vai trò của phương pháp thực nghiệm trong dạy học, tiến trình xây dựng tri thức khi sử dụng thí nghiệm trong dạy học Vật lí, thí nghiệm biểu diễn, và thiết kế một số thí nghiệm cho phần nhiệt học Vật lí 10 cơ bản như: thí nghiệm về sự nở dài của vật rắn, thí nghiệm về sự nở khối của viên bi kim loại và thí nghiệm sự chuyển thể của vật liệu chì.
Description: 44 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18887
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.