Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18903
Title: Những hạn chế của nguyên lý I Nhiệt Động Lực Học và sự ra đời của nguyên lý II Nhiệt Động Lực Học.
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Châu, Thảo Nghi
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: luận văn gồm các nội dung: các khái niệm cơ bản trong nguyên lý I và nguyên lý II Nhiệt động lực học; nội dung của nguyên lý I Nhiệt động lực học và những hạn chế của nó; cơ sở lý thuyết và bài tập nguyên lý II Nhiệt động lực học; ứng dụng của nguyên lý II trong cuộc sống.
Description: 48 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18903
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.