Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1891
Title: Gai cột sống có thể gây biến chứng nguy hiểm
Authors: Bùi, Khắc Hậu
Keywords: Gay cột sống
Biến chứng
Nguy hiểm
Sức khỏe
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 595 .- Tr.28-29
Abstract: Gai cột sống chỉ gặp ở người trưởng thành, đặc biệt là người cao tuổi. Bệnh không chỉ gây đau, nhức, khó chịu làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe mà có thể gây biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, cần biết để phòng ngừa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1891
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.