Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18918
Title: Phân tích cấu trúc đề thi, hệ thống và hướng dẫn giải các bài tập Nhiệt Học qua các kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Trần, Văn Anh Thư
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài bao gồm 3 chương với những nội dung sau: - Hình thức các kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên trong những năm gần đây và nội dung phần nhiệt học qua các kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên. - Phân tích cấu trúc bài tập nhiệt học qua các đề thi Olympic Vật lý sinh viên ở phần thi trắc nghiệm và tự luận - Hệ thống và hướng dẫn giải các bài tập nhiệt học qua đề thi Olympic Vật lý sinh viên ở phần thi trắc nghiệm và tự luận
Description: 51 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18918
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.