Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18933
Title: Nguyên lý II Nhiệt động lực học và khái niệm Entropy
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Nguyễn, Thị Tuyết Khoa
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: người đọc có cái nhìn tổng quan hơn về Nguyên lí hai nhiệt động lực học và Khái niệm Entropy. Nội dung của luận văn gồm ba chương chính. Chương 1 gồm các khái niệm cơ bản trong nhiệt động lực học. Chương 2 thì đi vào nghiên cứu Nguyên lí hai nhiệt động lực học và Khái niệm entropy. Chương 3 thì gồm những vận dụng của Nguyên lí hai nhiệt động lực học và Entropy vào trong các lĩnh vực đời sống.
Description: 51 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18933
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.