Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18968
Title: Phân tích phương án nhiễu trong các câu hỏi trắc nghiệm về nguyên hàm - tích phân trong các đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục.
Authors: Nguyễn, Thanh Hùng
Nguyễn, Thị Mỹ Xuyên
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Tổng hợp lí thuyết liên quan đến nguyên hàm - tích phân. - Phân tích lỗi sai học sinh thường mắc phải khi giải các bài toán nguyên hàm - tích phân. - Phân tích phương án nhiễu trong các đề thi (minh họa, tham khảo, chính thức) tốt nghiệp THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục.
Description: 95 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18968
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.