Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18970
Title: Vành nguyên thủy và vành nửa nguyên thủy
Authors: Lê, Phương Thảo
Nguyễn, Quốc Cường
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Một số kiến thức cơ bản về vành, module - Hệ thống lại các kiến thức, định nghĩa vành nguyên thủy, nửa nguyên thủy, các tính chất của nó và mối quan hệ giữa chúng và các vành khác (Artin, đơn, nửa đơn, nguyên tố..)
Description: 46 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18970
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
832.11 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.