Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18970
Nhan đề: Vành nguyên thủy và vành nửa nguyên thủy
Tác giả: Lê, Phương Thảo
Nguyễn, Quốc Cường
Từ khoá: Sư phạm Toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: - Một số kiến thức cơ bản về vành, module - Hệ thống lại các kiến thức, định nghĩa vành nguyên thủy, nửa nguyên thủy, các tính chất của nó và mối quan hệ giữa chúng và các vành khác (Artin, đơn, nửa đơn, nguyên tố..)
Mô tả: 46 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18970
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
832.11 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.