Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18995
Title: Chuỗi hàm biến phức: Chuỗi Laurent và chuỗi Fourier.
Authors: Nguyễn, Thư Hương
Nguyễn, Hoàng Oanh
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Gồm 3 chương: - Chương 1: Trình bày một số kiến thức cơ bản về số phức, hàm biến phức, tích phân hàm biến phức và chuỗi hàm biến phức. - Chương 2: Hệ thống lí thuyết và đưa ra ví dụ minh họa về chuỗi Laurent và chuỗi Fourier. - Chương 3: Hệ thống, phân loại bài tập về khai triển chuỗi Laurent, chuỗi Fourier và ứng dụng của hai chuỗi này vào toán học.
Description: 90 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18995
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.