Giáo dục Lý luận Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Logo

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 303
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nayLê, Thị Minh Hà
2018Tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng, khu vực trong tình hình mớiNguyễn, Thị Thúy Hà
2018Hiệp định Pari - Thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ, tích cực và chủ độngNguyễn, Xuân Tú
2018Bàn thêm về tiêu chuẩn nghề nghiệp của giảng viênNgô, Sỹ Trung
2018Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và những vấn đề đặt raNguyễn, Thị Hà
2018Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tưLê, Văn Hởi
2018"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" với sự nghiệp giải phóng con người ở nước ta hiện nayTrịnh, Quốc Việt
2018Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dânVũ, Thị Hoài Phương
2018Chính sách đối với các dân tộc thiểu số của các Vương Triều Lý, Trần, LêVũ, Trường Giang
2018Quan điểm Đại hội XII về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nayTạ, Khánh Trường; Nguyễn, Thị Thùy Trang
2018Những quan điểm cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo trong văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt NamCao, Văn Thanh; Cao, Thị Thu Trang
2018Sự ủng hộ của nước pháp với Việt Nam trong đàm phán và ký kết Hiệp định Pari (1968-1973)Đặng, Minh Phụng
2018Thực hành dân chủ trong di sản tư tưởng Hồ Chí MinhĐoàn, Mạnh Hùng
2020Cơ động xã hội theo chiều ngang trong đội ngũ cán bộ nhà nước của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân LàoThavong Ketmanyin
2020Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành ủy Hải Phòng - Thực trạng và giải phápNgô, Văn Hùng
2020Một số giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nayTrịnh, Thị Hạnh
2020Nghị định 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư - Những điểm mới và một số vấn đề đặt raPhạm, Thị Ninh
2020Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo luật phòng, chống tham nhũng 2018 - những thuận lợi và khó khănVũ, Thị Hoài Phương
2020Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nayPhạm, Thị Ngọc Dung
2020Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những dự báo của ngành xuất bảnNguyễn, Việt Hà
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 303