Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19001
Title: Phương pháp giải bài toán khoảng cách và bài toán góc trong hình học không gian
Authors: Nguyễn, Thị Thảo Trúc
Phạm, Thị Ngọc Tâm
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Hệ thống lại kiến thức chuẩn bị liên quan đến bài toán tính khoảng cách và góc trong không gian. - Phân dạng, phương pháp giải từng dạng bài toán tính khoảng cách và góc trong không gian, ví dụ minh họa, bài tập từng dạng, bài tập tổng hợp có đáp án và lời giải chi tiết. - Tuyển tập một số câu tính khoảng cách và góc trong các đề thi thử năm 2018 và 2019, đề kiểm tra gợi ý. - Khảo sát ý kiến học sinh và đánh giá, nhận xét.
Description: 164 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19001
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.56 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.