Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19016
Title: Các bài toán liên quan đến tỷ số kép, hàng điều hoà và chùm điều hoà.
Authors: Nguyễn, Thị Thảo Trúc
Nguyễn, Quốc Chiến
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hệ thống lại các kiến thức liên quan như: tỷ số đơn, tỷ số kép, phương tích, hàng điểm điều hoà, chùm điều hoà,...và các định lí bổ trợ: định lí Ceva,Menelaus,Thales, Brocard, Ptolemy,... Phân dạng các bài tập theo từng nhóm chứng minh: thẳng hàng, song song, vuông góc, điều hoà,...Có gợi ý hướng giải và cách chứng minh.
Description: 76 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19016
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.04 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.