Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19032
Title: Các dạng toán trong đề thi Olympic sinh viên quốc tế
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Nguyễn, Hà Công Lý
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trình bày các bài toán liên quan đến giải tích, đại số, số học và tổ hợp theo như tinh thần của các kì thi Olympic Toán sinh viên.
Description: 224 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19032
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.