Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19043
Title: Một số dạng bài toán quỹ tích trong hình học.
Authors: Nguyễn, Thị Thảo Trúc
Trần, Hùng Phú
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Hệ thống lại các quỹ tích cơ bản trong mặt phẳng và không gian thường gặp trong chương trình phổ thông. Tổng hợp, phân loại và đưa ra phương pháp giải đối với các bài toán áp dụng ứng với từng dạng trên ( có tự luận và trắc nghiệm), có hướng dẫn giải. - Thiết kế một số giáo án mẫu dạy quỹ tích có ứng dụng phần mềm Geogebra trong việc giúp học sinh dự đoán quỹ tích.
Description: 83 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19043
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.