Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19049
Title: Những vấn đề liên quan đến khối tròn xoay
Authors: Nguyễn, Thị Thảo Trúc
Đặng, Thị Hồng Thanh
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: -Hệ thống các công thức liên quan, công thức tính nhanh. -phân dạng bài tập, bài tập ôn luyện tự luận và trắc nghiệm có hướng dẫn giải -Các bài toán thực tế thường gặp của khối tròn xoay. -Giới thiệu phần mềm geogebra trong giảng dạy khối tròn xoay. -Thực nghiệm sư phạm.
Description: 167 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19049
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
14.44 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.