Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19056
Title: Phương pháp đếm Pólya - Burnside.
Authors: Lê, Phương Thảo
Nguyễn, Thị Thủy Tiên
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Hệ thống lại các kiến thức cơ bản về nhóm, nhóm con, nhóm đối xứng, định lý Lagrange, tác động nhóm lên một tập hợp và Đại số Boole. - Trình bày và chứng minh bổ đề Burnside, định lý đếm Pólya, đa thức chỉ số chu trình, một số ví dụ và các dạng bài toán thường gặp.
Description: 134 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19056
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.