Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19056
Nhan đề: Phương pháp đếm Pólya - Burnside.
Tác giả: Lê, Phương Thảo
Nguyễn, Thị Thủy Tiên
Từ khoá: Sư phạm Toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: - Hệ thống lại các kiến thức cơ bản về nhóm, nhóm con, nhóm đối xứng, định lý Lagrange, tác động nhóm lên một tập hợp và Đại số Boole. - Trình bày và chứng minh bổ đề Burnside, định lý đếm Pólya, đa thức chỉ số chu trình, một số ví dụ và các dạng bài toán thường gặp.
Mô tả: 134 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19056
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.