Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19068
Title: Sagemath và Lý thuyết đồ thị
Authors: Nguyễn, Thanh Hùng
Trần, Thị Mỹ Xuyên
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Giới thiệu chung về phần mềm Sagemath - Đại cương về đồ thị - Vận dụng SageMath để giải một số bài toán liên quan đến lý thuyết đồ thị như: các bài toán về đường đi, đồ thị phẳng và bài toán tô màu đồ thị và cây.
Description: 86 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19068
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.