Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19072
Nhan đề: Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề Tổ hợp - Xác suất
Tác giả: Trang, Văn Dễ
Đinh, Thị Thảo
Từ khoá: Sư phạm Toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: - Tổng hợp lý thuyết liên quan đến chuyên đề Tổ hợp - Xác suất. - Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm có phân tích lời giải và phương án nhiễu theo từng chương.
Mô tả: 207 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19072
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.19 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.