Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19076
Title: Nâng cao chất lượng đội ngũ CB, công chức cấp xã ở huyện Châu Thành, tỉnh ĐT hiện nay.
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Nguyễn, Nhựt Anh
Keywords: Chính trị học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề chung về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn hiện nay
Description: 83 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19076
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.