Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19087
Title: Bước đầu khảo sát thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate của quả đầu lân (couroupita guianensis aubl.) ở thành phố cần thơ
Authors: Ngô, Quốc Luân
Nguyễn, Thế Long
Keywords: Sư phạm Hóa
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Từ bột quả đầu lân tiến hành điều chế cao ethyl acetate. Sử dụng phương pháp sắc ký cột cổ điển trên cao ethyl acetate và tinh chế các phân đoạn kết hợp với sắc ký lớp mỏng để cô lập được hai chất sạch đặt tên là ĐL01 và ĐL03. Đề tài phân lập và nhận danh được 2 hợp chất: citric acid 2-methyl ester và tryptanthrin. Trong đó citric acid 2-methyl ester là hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ quả cây đầu lân.
Description: 71 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19087
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.