Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19088
Nhan đề: Khảo sát dư lượng carbendazim trong gạo bằng phương pháp sắc ký lỏng hai lần khối phổ lc-ms/ms)
Tác giả: Hoàng, Hải Yến
Mai, Tấn Phát
Từ khoá: Sư phạm Hóa
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu khảo sát dư lượng carbendazim trong các mẫu gạo bằng phương pháp sắc ký lỏng hai lần khối phổ (LC-MS/MS). Kỹ thuật chiết QuECHERS được sử dụng để chiết và làm sạch carbendazim trong gạo. Pha động sắc ký gồm methanol-nước (95/5-v/v) theo chế độ gradient, tốc độ dòng 0,3 mL/phút và tổng thời gian chạy là 6 phút. Giới hạn phát hiện của phương pháp là 10 μg Kg-1, giới hạn định lượng là 30 μg Kg-1. Hiệu suất thu hồi trong khoảng từ 92,0% đến 99,9%. Kết quả khảo sát 30 mẫu gạo được thu mua từ 4 chợ ở quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ cho thấy đã phát hiện 7 mẫu có dư lượng carbendazim, nhưng đều nằm trong mức cho phép theo quy định của Bộ Y tế.
Mô tả: 87 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19088
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.