Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19094
Title: Động thái chính sách tiền tệ của Trung Quốc hiện nay và tác động đến nền kinh tế Trung Quốc
Authors: Đặng, Thu Thủy
Keywords: Kinh tế
Chính sách tiền tệ
Trung Quốc
Quy hoạch 5 năm lần thứ XIII
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.08-19
Abstract: So với Quy hoạch 5 năm lần thứ XII, cấu trúc của bản Quy hoạch 5 năm lần thứ XIII của Chính phủ Trung Quốc tinh giản và rõ ràng hơn, chú ý đến thực hiện cùng lúc 5 mục tiêu (1) gồm (i) Công nghiệp hóa, (ii) đô thị hóa, (iii) thông tin hóa, (iv) hiện đại hóa nông nghiệp và (v) hệ thống tài chính xanh, cũng như tính toán thúc đẩy 3 chiến lược quốc gia lớn là “Hợp tác phát triển Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc”, “Một vành đai, một con đường” và “Vành đai kinh tế dọc sông Trường Giang”. Có thể thấy, nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang trên đà phát triển nhanh, được coi là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong tương lai gần. Sức mạnh tài chính của Trung Quốc đang dần thúc đẩy cả nền kinh tế trong khu vực và thế giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19094
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.79 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.