Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19097
Title: Chia sẻ chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực tư pháp nội vụ ở EU
Authors: Đỗ, Hồng Huyền
Keywords: EU
Liên minh Châu Âu
Tư pháp và nội vụ
Hợp tác cảnh sát và hải quan
Khủng bố
Di dân
Nhập cư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 08 .- Tr.40-50
Abstract: Tư pháp và nội vụ (Justice and Home Affairs – JHA) theo Hiệp ước Masstricht là một trong ba trụ cột của Liên minh Châu Âu (EU). Trong EU, thuật ngữ “tư pháp và nội vụ” cũng được gọi như “tự do, an ninh và công bằng” (Freedom, Security and Justice – FSJ), bao gồm 9 lĩnh được quan tâm chung: Chính sách tị nạn: Giao cắt đường biên giới bên ngoài; Nhập cư; Chống ma túy; Chống gian lận quốc tế; Hợp tác tư pháp trong vấn dề dân sự; Hợp tác tư pháp trong vấn đề hình sự; Hợp tác hải quan; Hợp tác cảnh sát. Nghiên cứu sau đây sẽ phân tích chuyển giao chủ quyền quốc gia giữa các quốc gia thành viên vào EU ở các khía cạnh: hợp tác cảnh sát và hải quan, chống khủng bố, di dân nhập cư bởi đây là những vấn đề cấp bách đặt ra cho an ninh quốc gia cũng như khu vực những thách thức lớn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19097
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.77 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.