Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19106
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hậu Giang
Authors: Lê, Văn Nhương
Hà, Thị Hồng Nhung
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu thực trạng về đào tạo nghề cho lao động nông thôn để có những đề xuất phù hợp giúp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hậu Giang. - Tìm hiểu về thực trạng đào tạo nghề của lao động nông thôn tỉnh Hậu Giang - Đánh giá tiềm lực của tỉnh Hậu Giang - Đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hậu Giang
Description: 77 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19106
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.