Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19131
Title: Đánh giá tác động của phát triển công nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Văn Nhương
Thạch, Thị Minh Phương
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tác động của phát triển công nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. - Phân tích thực trạng phát triển công nghiệp chung. - Đánh giá tác động của phát triển công nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. - Đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Cần Thơ.
Description: 65 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19131
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.