Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19153
Title: Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Tập làm văn lớp 4
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Lương, Thùy Duyên
Keywords: Giáo dục Tiểu học mầm non
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề xuất quá trình sử dụng sơ đồ tư duy cho giáo viên trong việc dạy học Tập làm văn lớp 4 và tạo hứng thú học tập cho học sinh
Description: 83 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19153
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.