Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19187
Title: Tổ chức hoạt động dạy-học môn Ngữ văn lớp 10 thông qua Edmodo nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Võ, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Việc phát triển năng lực tự học cho học sinh là một yêu cầu tất yếu trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Trong nhà trường, việc phát triển năng lực tự học cho HS đang được quan tâm. Đặc biệt, thông qua đổi mới phương pháp dạy học, GV có thể tạo ra những môi trường học tập trong và ngoài phạm vi lớp học qua các ứng dụng học tập để giúp HS phát triền NL này. Từ cách truyền thụ kiến thức một cách khô khan, nhàm chán, nhờ ứng dụng CNTT tiết học trở nên sinh động hơn,từng bước chuyển giao nhiệm vụ học tập vào mỗi học sinh, nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu “chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của người học”. Từ khóa: hoạt động dạy – học, Edmodo, năng lực tự học, ...
Description: 54 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19187
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.