Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19191
Title: Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học Ngữ văn 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Lê, Hoàng Toàn
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Như chúng ta đã biết, xã hội ngày càng pháp triển cùng với đó là việc ứng dụng những thành quả của công nghệ thông tin (CNTT ) một cách nhanh chóng vào tất cả các ngành nghề. Ở Việt Nam, kể từ khi CNTT từng bước thâm nhập vào mọi lĩnh vực đời sống thì cụm từ “ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học” cũng xuất hiện và dần trở nên quen thuộc. Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược (Flipped classrooms) là một trong những cách thức dạy học hiện đại và đáp ứng được những yêu cầu nêu trên. Mục tiêu của luận văn này là làm sáng tỏ một số vấn đề sau: (1) khái niệm năng lực giải quyết vấn đề và lớp học đảo ngược; (2) tiến trình thực hiện ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học Ngữ Văn 10 nhằm giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề; (3) kiểm tra, đánh giá tính thiết thực của đề tài.
Description: 85 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19191
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.