Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19209
Title: Tổ chức hoạt động dạy-học môn Ngữ văn lớp11 thông qua Edmodo nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Võ, Ngọc Trâm
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đất nước Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang nền kinh tế tri thức, vai trò của nền giáo dục đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thực tế đó, đòi hỏi người dạy và người học phải không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ, tri thức trong nhiều lĩnh vực để có thế đáp ứng kịp thời cho sự phát triển của đất nước. Song song đó, công nghệ thông tin (CNTT) cũng đang phát triển mạnh mẽ, tạo nên bước đột phá mới trong các giờ giảng dạy trong trường phổ thông. Với việc ứng dụng Edmodo vào tổ chức hoạt động dạy - học môn Ngữ văn nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh là một trong những phương pháp mới, góp phần giúp cho việc đổi mới dạy học được tiến hành một cách hoàn thiện hơn. Từ khóa: hoạt động dạy – học, Edmodo, năng lực tự học.
Description: 68 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19209
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.