Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19229
Title: Thiên nhiên trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Thị Ngọc Bích
Nguyễn, Quốc Cường
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp văn chương cũng như những cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc – Hồ Chí Minh được xem là vị lãnh tụ vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Khi nhắc đến những sáng tác cuả Chủ tịch Hồ Chí Minh, không thể nào không nhắc đến tập Nhật ký trong tù – một tập thơ được xem là một tài sản vô giá và có những tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của mỗi con người Việt Nam. Qua đó Hồ Chí Minh đã giành một tình cảm đặc biệt khi viết về thiên nhiên với những xúc cảm chân thành, nồng nàn và chan chứa của một tâm hồn thi nhân đầy sâu sắc và nhạy cảm trước cuộc đời. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài “Thiên nhiên trong Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh” làm sáng rõ một số vấn đề sau: (1) Đôi nét về cuộc đời, sự nghiệp văn chương, quan niệm sáng tác, những nhận định về chủ tịch Hồ Chí Minh và tập thơ Nhật ký trong tù; (2) Thiên nhiên trong sáng tác của Hồ Chí Minh luôn phong phú đa dạng với hình ảnh của hoa, mây, trăng, gió, núi,… Thiên nhiên trong sáng tác của Hồ Chí Minh luôn có sự vận động, mang màu sắc tươi sáng. Bộc lộ mối quan hệ giữa thiên nhiên và nội tâm con người; (3) Nghệ thuật thể hiện hình ảnh thiên nhiên trong Nhật ký trong tù mang tính biểu tượng, được miêu tả bằng nghệ thuật nhân hóa và bút pháp chấm phá phác họa độc đáo. Nghiên cứu đề tài giúp tôi có thể tìm hiểu sự vận động của hình ảnh thiên nhiên trong sáng tác của Hồ Chí Minh một cách rõ nhất. Đồng thời, nghiên cứu về đề tài còn giúp tôi có thêm những hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, quan niệm văn chương và tinh thần, ý chí, nghị lực và niềm tin vào một ngày mai tươi sáng của Hồ Chí Minh; Thông qua việc tìm hiểu đề tài còn cung cấp thêm nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của người đọc khi nghiên cứu về “Thiên nhiên trong Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh”
Description: 103 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19229
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.