Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19231
Title: Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm nhằm phát phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong chương trình Ngữ văn lớp 11
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nam
Trần, Quốc Dũng
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với mong muốn đóng góp một phần sức nhỏ vào công cuộc đổi mới và phát triển Giáo dục nước ta hiện nay, giúp mọi người có một cái nhìn toàn diện hơn về tổ chức hoạt động trải nghiệm và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, người viết quyết định chọn đề tài nghiên cứu “Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong chương trình Ngữ văn lớp 11”. Trong bài nghiên cứu của mình, ở chương 1, người viết đã tìm hiểu và tổng hợp các khái niệm, mục tiêu, nội dung, ý nghĩa, cấu trúc của việc tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường phổ thông và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Bên cạnh đó, bài viết cũng đã rút ra những kinh nghiệm về quy trình tổ chức cũng như cách thức đánh giá hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Đến chương 2, người viết đã thiết kế một số hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong chương trình Ngữ văn lớp 11. Các hoạt động đó được tổ chức bên trong lẫn ngoài nhà trường, bao gồm 4 hoạt động: Nụ cười cho em, Chủ nhật xanh, Tôi là nhà xuất bản, Trò chơi và văn học. Các hoạt động đều gắn với một bài học trong chương trình sách giáo khoa lớp 11, điều đó không chỉ giúp cho các em rèn luyện, trau dồi, ôn tập kiến thức mà còn tạo một môi trường trải nghiệm vô cùng lý thú, là điều kiện để học sinh phát triển toàn diện các phẩm chất trí, đức, thể, mỹ, lao, trở thành một người công dân tốt của xã hội.
Description: 71 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19231
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.