Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19253
Title: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh dựa trên dạy học dự án trong môn Ngữ văn 11
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Lâm, Nữ Tôn Minh
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay, quá trình toàn cầu hóa đã và đang diễn ra một cách mạnh mẽ bao trùm hầu hết tất cả các lĩnh vực. Từ đó kéo theo sự hội nhập, cạnh tranh, hợp tác giữa các nước ngày càng trở thành phổ biến. Có thể nói, kiến thức và kỹ năng của con người chính là nhân tố hàng đầu quyết định sự sống còn của mỗi quốc gia. Song song đó, ngành giáo dục đã không ngừng nghiên cứu ứng dụng nhiều phương pháp giáo dục mới trong nhiều môn học, trong đó có môn Ngữ văn. Giáo dục bắt đầu chuyển hướng từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, phẩm chất của người học nhằm góp phần nâng cao tính tích cực, tính sáng tạo từ đó giúp cho người học ngày càng tự tin hơn. Các nhà giáo dục cũng tích cực nghiên cứu và ứng dụng nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó, phương pháp dạy học dự án là một phương án tích cực và tiến bộ. Với việc vận dụng phương pháp dạy học dự án không phải là một phương pháp dạy học hoàn toàn mới. Không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều nước trên thế giới đã áp dụng và đã mang lại hiệu quả rất tích cực. Mục tiêu của bài viết này là làm sáng tỏ một số vấn đề sau: lý thuyết về phương pháp dạy học dự án và năng lực, tiến trình dạy học dự án để phát triển năng lực dạy học dự án trong môn Ngữ văn lớp 11. Từ đó bắt đầu thiết kế dạy học dự án để tiến hành thực nghiệm, kiểm tra đánh giá tính thiết thực của đề tài. Từ khóa: năng lực giải quyết vấn đề, dạy học dự án, dạy học dự án để phát triển năng lực dạy học dự án.
Description: 122 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19253
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.